Powstanie PRZRS

27 września 2023 roku miało miejsce wyjątkowe spotkanie założycieli, które zaowocowało powstanie Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Sopocie. Inicjatywa ta powstała dzięki współpracy i zaangażowaniu kilku znaczących instytucji, takich jak Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeżno, Spółdzielnia Mieszkaniowa Orunia, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jarem w Elblągu, Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Przymorze, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wybrzeże, Spółdzielnia Osób Prawnych Ineksplo w Sopocie , Spółdzielnia Socjalna Zeroban, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze w Stężycy oraz Spółdzielnia Przyjaźń.

Zjazd założycieli wybrał Radę Nadzorczą, której przewodniczącą została Agnieszka Serba-Chrzanowska, sekretarzem Andrzej Różański, członkami; Patrycja Surowiec, Jarosław Marcinkiewicz, Mariusz Florczyk. Zarząd z kolei został ustanowiony w osobach prezesa Leonarda Wieczorka oraz wiceprezesów Małgorzaty Majewskiej i Władysława Wojtkiewicza.

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku dokonał rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31 października 2023 roku.

Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny stanowi platformę umożliwiającą członkom dostęp do profesjonalnego wsparcia, szkoleń oraz aktualnych informacji z branży, jak również lustracji. 

Serdecznie zachęcamy Spółdzielnie do przystąpienia do naszego związku. Dzięki członkostwu w naszej organizacji będą Państwo mieli okazję:

  • Udziału w szkoleniach oraz warsztatach poświęconych najnowszym trendom m.in.  w spółdzielczości, nieruchomościach, księgowości, prawie oraz bieżących potrzebach spółdzielni.
  • Wymiany doświadczeń z innymi członkami związku.
  • Korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad w zakresie Państwa bieżącej działalności.
  • Wspólnej reprezentacji interesów – Dzięki członkostwu spółdzielnia może być częścią większej grupy, która reprezentuje interesy sektora spółdzielczego. To daje możliwość wspólnego działania na rzecz rozwoju spółdzielczości, negocjowania warunków czy wspierania zmian na poziomie regulacji prawnych.

Powstanie Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni to ważny krok na polu współpracy i integracji spółdzielni różnych branż, co przyczyni się do dalszego wzrostu sektora spółdzielczego na Pomorzu.

Rejestracja w KRS

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny został oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku.

Naszym celem jest stworzenie silnej, wspierającej „sieci spółdzielczej”, która umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z zakresu zagadnień związanych z szeroko pojętą spółdzielczością. Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny stanowi platformę umożliwiającą członkom dostęp do profesjonalnego wsparcia, szkoleń oraz aktualnych informacji z branży, jak również lustracji.

Serdecznie zachęcamy Państwa Spółdzielnie do przystąpienia do naszego związku. Dzięki członkostwu w naszej organizacji będą Państwo mieli okazję:

  • Udziału w szkoleniach oraz warsztatach poświęconych najnowszym trendom m.in. w spółdzielczości, nieruchomościach, księgowości oraz bieżących potrzebach spółdzielni.
  • Wymiany doświadczeń z innymi członkami związku.
  • Korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad w zakresie Państwa bieżącej działalności.

Wspólnymi siłami możemy podnieść standardy działania naszych Spółdzielni, co przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz zaufania naszych członków.